nước lớn

 • Bởi Mắt Bão
  22/06/2014
  11 phản hồi

  Cô Ðào Thanh Tú là nạn nhân của một chính sách ngoại giao sai lầm từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam tôn thờ chủ nghĩa Mao Trạch Ðông. Họ chọn tư tưởng Mao Trạch Ðông làm chỉ đạo; đón cố vấn Trung Cộng sang Việt Nam chỉ huy cuộc cải cách ruộng đất. Muốn thoát khỏi chủ nghĩa nước lớn của họ, phải thay đổi chế độ thì mới xóa bỏ tất cả gông xiềng quá khứ.

  Bởi Hồ Gươm
  22/07/2012
  0 phản hồi

  Như thế, Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh với Việt Nam, Phi, Nhật, trong chừng mực Ấn Độ và dĩ nhiên Đài Loan. Những diễn biến liên tục xảy ra gần đây trên biển Đông và vùng biển Hoa Đông, và các tiêu điểm về hiện đại hóa quân đội, ta thấy mục tiêu của Trung Quốc rõ ràng là chuẩn bị chiến tranh (chiến tranh cục bộ) để giải quyết các tranh chấp trên biển.

  Bởi Admin
  15/08/2011
  0 phản hồi

  Tốc độ tăng trưởng kinh tế “thần kỳ” trong suốt 3, 4 thập niên vừa qua đã khiến Trung Quốc nhanh chóng vượt qua Ðức, Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu. Một cường quốc mà sức ảnh hưởng cũng như mọi động thái, chính sách về quân sự, ngoại giao, ngày càng khiến cho cả thế giới phải quan tâm theo dõi.