Nông Thị Ngát

  • Bởi Admin
    27/06/2010
    9 phản hồi
    manh1.jpg

    Hôm nay thấy trên mạng có một bài viết về nhân thân của Tổng Bí thư (TBT) Nông Đức Mạnh rất thú vị. Bài viết hơi dài, nên tôi cố gắng tóm lược và sắp xếp lại vài thông tin chính để tham khảo. Có một số thông chưa rõ nguồn nên tôi không trình bày ở đây.