Nông Hùng Anh

 • Bởi Hồ Gươm
  17/03/2012
  1 phản hồi

  9 tổ chức đồng ký tên trong thư nhấn mạnh chính quyền Hà Nội với tư cách là thành viên của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận và chấm dứt việc giam giữ tùy tiện đối với các blogger Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, và Paulus Lê Văn Sơn, những người đã bị giam giữ trên nửa năm nay.

  Bởi Admin
  30/09/2011
  0 phản hồi

  Biển đảo, núi rừng, tài sản, ngân qũi quốc gia, nhà cửa, đất đai canh tác của hàng triệu lương dân mà còn lần lượt bốc hơi hết ráo thì cái ấm nước (“dù đã đặt ngay cạnh cửa ra vào”) vẫn cứ phải quấn một sợi xích thật to vào rồi khóa lại – cho nó chắc ăn – là chuyện cũng … đúng thôi. Cẩn tắc vô áy náy chớ bộ.

  Bởi Admin
  30/09/2011
  0 phản hồi

  “Tự do đi lại là quyền cơ bản của con người, được tôn vinh trong Hiến pháp Việt Nam và được bảo hộ bằng các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết,” ông Roberson nói. “Qua việc ngăn chặn các lãnh đạo Dòng Chúa Cứu thế ra nước ngoài tham dự các sự kiện tôn giáo, chính quyền Việt Nam đã cho thấy, ở Việt Nam, pháp quyền bị coi rẻ đến mức nào.”