nỗi lo

 • Bởi Mắt Bão
  23/12/2013
  0 phản hồi

  Người tiêu dùng hoang mang lo lắng khi đứng trước thị trường thật giả lẫn lộn, tốt xấu không phân biệt. Hàng Trung Quốc dán nhãn hàng Việt Nam, hàng Việt Nam lại dùng mác của hàng Trung Quốc. Phải làm sao để bảo vệ người tiêu dùng, phải là sao để bảo vệ hàng Việt, phải làm sao để có thể tạo niềm tin cho mọi người. Những câu hỏi nhức nhối đặt ra đang hi vọng có câu trả lời từ người tiêu dùng, từ hải quan, từ chính quyền.

  Bởi Admin
  28/12/2011
  3 phản hồi

  Dĩ nhiên khi kinh tế phát triển không nên hạn chế các nhu cầu tiêu dùng, kể cả nhu cầu ẩm thực cao cấp như thịt bò Kobe. Nhưng tiêu dùng kiểu bất chấp nguồn gốc xuất xứ, bỏ lơ hoặc xem nhẹ nguồn thực phẩm trong nước, chạy theo thị hiếu sính ngoại không có căn cứ thì thật đáng phê phán.

  Bởi Admin
  05/10/2010
  8 phản hồi
  ImageView.jpg

  Tôi đã nhiều lần cố tình tìm ra những điều tốt đẹp nhất mà các văn kiện và ngôn ngữ chính thống của Đảng lúc này lúc khác nói về đề tài này để làm sáng tỏ cho bản thân mình khái niệm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng lần nào tôi cũng chỉ tìm thấy: cái tốt đẹp, chí ít là cái mà Ban Tuyên giáo giải thích hay định áp dụng, thì các nước văn minh đều làm như thế và có không ít cái họ làm tốt hơn ở nước ta rất nhiều, ví dụ vai trò quản lý của nhà nước, vai trò và quyền hạn gắn với trách nhiệm của đảng cầm quyền, các quyền tự do dân chủ của dân… vân vân…