nội địa hóa

 • Bởi Admin
  14/05/2011
  2 phản hồi

  Việc phát triển nền công nghiệp phụ trợ mạnh này chỉ có thể làm được và có cơ may thành công ở cấp cả quốc gia - chính sách từ trên xuống, không phải ở cấp ngành hay cấp bộ. Nhật, Hàn, Đàiloan đã làm được như thế, Trung Quốc cũng gần được như thế, và tất cả họ làm được vì họ coi đó là chính sách quốc gia, không phải công việc tự phát giao cho mỗi ngành.

  Bởi Admin
  10/05/2011
  5 phản hồi
  Chủ đề: Kinh tế

  Nóng lòng có được nền công nghiệp ô tô Việt Nam từ con số 0, các nhà làm chính sách đã đưa ra ưu đãi tuyệt đối trong giai đoạn đầu. Nhưng chính việc đặt mục tiêu quá cao, ưu đãi kiểu “nắm đằng lưỡi” đã khiến giấc mơ xe hơi Việt tan thành mây khói. Những chính sách ưu đãi đó nay lại có nguy cơ lặp lại với dự thảo lần một Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đang được Bộ Công thương chủ trì soạn thảo. Nếu không nhìn lại, tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ, vẫn chỉ là người tiêu dùng VN chịu thiệt.