Ninh Ngọc Bảo Kim

  • Bởi tqvn2004
    26/10/2009
    0 phản hồi

    Ở đây, tôi thấy có một vấn đề mà nhìn thật sâu sắc, mới thấy rõ sự lẫn lộn giữa cái chung và cái riêng của tính cộng đồng, và đây cũng là mấu chốt của vấn đề. Đã có rất nhiều năm mình nhắm vào cái chung, đề cao cái chung. Hậu quả là mỗi cá nhân tự rút vào cái riêng của mình để đến một lúc không còn tính cộng đồng nữa, không còn khái niệm chung nữa.