Nikita Zholkver

  • Bởi Khách
    16/07/2009
    1 phản hồi

    OSCE - bất chấp sự phản đối của phái đoàn Nga - đã thông qua nghị quyết, do Litva và Slovenia đệ trình, trong đó nhấn mạnh rằng trong thế kỉ XX các nước châu Âu đã phải sống dưới những chế độ toàn trị - Quốc xã và Stalin - tức là những chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử. Các chế độ này đã phạm những tội ác như: diệt chủng, đàn áp nhân quyền và quyền tự do của con người, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Văn bản này thể hiện sự lo lắng sâu sắc trước những động thái nhằm ca ngợi các chế độ toàn trị, nó cũng như khả năng củng cố các chế độ cực đoan.