những chiếc neo

 • Bởi Nguyễn Nghĩa
  Jan 05, 2012
  10 phản hồi

  Đầu tiên, chiếc neo to nhất, khổng lồ nhất là chiếc neo CN Mác-Lênin. Trong khi Trung Quốc sử dụng Chủ nghĩa này như một công cụ phục vụ bành trướng thì ĐCS VN như con thiêu thân lao đầu vào đèn dầu hỏa, tưởng rằng đấy là mặt trăng trong sáng, như con bò tót trong đấu trường Tây Ban Nha, lao đầu vào tấm vải đỏ, dù bị bao gươm đâm.

  Trung Quốc đã đâm cho con bò tót CS VN bao nhát gươm như trận chiến 1979, hay cuộc cướp HS, TS các năm 1974, 1988, 1992. ĐCS VN vẫn không tỉnh ngộ, lăn dân tộc VN vào xin những nhát gươm mới.

  Chiếc neo thứ 2 là 16 chữ và 4 tốt.

  Đây là những chiếc neo tư tưởng.