Như Hà

 • Bởi Admin
  05/11/2014
  0 phản hồi

  Rõ ràng sự lưu tâm, ý thức, THAM GIA của quần chúng nhân dân là một nền tảng duy nhất của dân chủ... và là sức mạnh duy nhất để ngăn chặn sự lạm quyền lực, độc tài gian trá. Và rõ ràng hơn nữa, là KHÔNG BAO GIỜ CÓ MÔT NHÀ NƯÓC TỬ TẾ khi DÂN TRÍ KHÔNG CÓ, Ý THỨC QUẦN CHÚNG KHÔNG CÓ để buộc NHÀ NƯÓC PHẢI TỬ TẾ.

  Bởi Admin
  09/12/2010
  1 phản hồi

  Người Việt chúng ta thường xem xét sự vật một cách rất hời hợt, hay nói một cách khác chỉ giỏi tìm tòi bới móc người khác theo cảm tính để thoả mãn tính hiếu kỳ vô bổ, theo sở thích cá nhân mà ta thường gọi là “Kiếm câu chuyện làm quà ”. Còn để đi tìm nguyên nhân cho sự kiện đó chưa thành hay thất bại vì lợi ích chung họ thường bỏ qua hay chỉ làm một cách chiếu lệ.

  Bởi Khách
  25/02/2010
  2 phản hồi

  Người ta ước tính hiện nay có hơn 500 các tổ chức đảng phái, hội đoàn và hàng trăm website, blog đang hoạt động có tính chất chính trị. Trên các show điện tử có hàng trăm room chủ yếu của người Việt hải ngoại đang hoạt động. Tất cả đều diễn ra ồn ào và đều tập trung vào một mục đích là muốn giải trừ chế độ độc taì là đảng CSVN và có na ná một kịch bản như nhau là lập ra các tổ chức hội đoàn đảng phái, lấy việc chửi bới lên án CS để tranh giành ảnh hưởng, tạo dấu ấn với cộng đồng là chủ yếu. Các hoạt động có liên hệ với trong nước cũng chủ yếu là lấy các thông tin để đưa lên các phương tiện có tính chất tố cáo giật gân theo kiểu “kiếm câu chuyện làm quà” là chính.