nhiệt liệt chào mừng

  • Bởi tqvn2004
    15/07/2009
    2 phản hồi

    Về địa phương, xuống cơ sở là nhiệm vụ thường nhật, là nghĩa vụ và trách nhiệm, sao cứ phải “nhiệt liệt”? Hay nói theo cách của Bác Hồ, “đày tớ” của dân về gặp chủ, sao cứ bắt “chủ” phải “nhiệt liệt chào mừng”. “Chủ” mà phải đi “nhiệt liệt chào mừng”… “đày tớ” của mình sao?