nhi đồng

 • Bởi Khách
  04/10/2013
  1 phản hồi

  Xin đừng hôn! Cũng đừng ôm! / Chẳng may lây nhiễm lom khom cả đời. / Cháu xin trả lại ông ơi! / Gói hôn cùng với những lời của ông. / Ký tên: cháu, một nhi đồng.

  Bởi Admin
  22/09/2010
  1 phản hồi

  Sau cùng, nó thố lộ một điều tự thân nó đã cấm: Tình Hình Nguy Cấp Của Diễn Biến Hòa Bình. Cả diễn biến từ bên trong lẫn bên ngoài. Hiển thị bởi trùng trùng những lời nguyền mà đảng không thể bước qua. Bởi áp lực tứ bề. Bởi trò chơi dân chủ ngây ngô mà qua đó, đảng tự rút ván chặt cầu với nhân dân cả nước (mà nó vẫn hằng coi và ngỡ là sẽ có khả năng tiếp tục coi như một tập thể nhi đồng)…