Nhi

 • Bởi Admin
  26/02/2013
  2 phản hồi
  evolution_of_peace.jpeg

  Điều chuẩn bị ở đây là hãy biết nhìn ra nguy cơ chính mình. Hãy ủng hộ những nhóm, những người đã, và đang dấn thân. Nếu bạn chưa thể làm gì... vẫn có thể viết cho họ một tin nhắn rằng bạn quan tâm và ủng hộ những gì họ đang làm. Bạn cho thêm họ niềm tin và nghị lực. Cũng chính là làm cuộc sống bạn ít cơ hội bị đe dọa hơn.

  Bởi Hồ Gươm
  18/07/2010
  2 phản hồi

  Nếu như anh Thức cũng như các Đảng chính trị khác, không nhấn mạnh về chủ trương khoan dung... có lẽ Nhi đã không chọn đi chung đường với anh.

  Bởi Hồ Gươm
  18/07/2010
  8 phản hồi

  Đúng thật sau khi anh Thức bị bắt hy vọng về một con đường tươi mới cho Việt Nam của Nhi nó như bị sụp đổ. Giờ ngồi đây viết những dòng này cũng muốn ứa nước mắt dù bao giờ cũng tự hào mình là một con người lạc quan.