Nhận xét Đảng viên

  • Bởi Sapphire
    01/11/2016
    0 phản hồi

    DL - Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 11 hàng năm là đảng viên trên cả nước đem về địa phương nơi mình cư trú “Phiếu nhận xét đảng viên”. Được biết đây là nội dung yêu cầu của Quy định số 76 do Bộ Chính Trị ban hành (15/6/2000) nhằm tiếp nhận thông tin đánh giá đảng viên tại nơi ở để phân loại nhận xét đảng viên cuối năm ở mỗi đơn vị công tác.