nhâm phẩm

  • Bởi Admin
    16/11/2010
    0 phản hồi

    Một quốc gia, một chính thể tự cho mình cái quyền xâm phạm những quyền căn bản này của con người đó là một chính thể, quốc gia tàn ác, vô nhân tính, độc tài, không xứng với một quốc gia văn minh tiến bộ, dân chủ, pháp quyền và hiến pháp.