nhà Trần

 • Bởi Admin
  24/02/2018
  0 phản hồi

  30 năm, ba lần đánh tan quân Nguyên Mông hùng mạnh xâm lược, giữ vững biên cương phía Bắc, dẹp yên sự quấy rối của Chiêm Thành, mở mang bờ cõi về phía Nam, triều Trần là triều viết lên trang chói lọi nhất trong lịch sử Việt Nam dựng nước. Triều Trần cũng là triều thịnh trị, kinh tế sung túc, văn hóa rực rỡ, xã hội thanh bình, dân ấm no, yên vui lâu bền nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Triều Trần cũng là triều gần dân nhất, trong dân nhất. Thời chiến, vua Trần mời trí lự của dân đến điện Diên Hồng trong Hoàng thành Thăng Long, hỏi dân, nghe dân đối sách với giặc. Thời bình, buổi tối vua Trần thường ngồi thuyền ra khỏi Hoàng Thành. Ngày đó Thăng Long còn lênh láng nước. Thuyền vua dạt vào quán nước, ghé vào chiếu hát ca trù. Sống gần dân, khi chết các vua Trần cũng về nằm chung nghĩa trang làng với dân.

  Bởi Trà Mạn
  05/06/2015
  10 phản hồi

  Ta thường chỉ nói tới mặt tích cực của quan chức trong thời chiến. Cái đó thì đáng trọng thật. Nhưng mặt khác phải thấy sinh ra trong thời chiến, họ chỉ biết việc binh đao mà không biết gì việc làm ăn và quản lí xã hội. Được làm vua thua làm giặc, kẻ võ biền chiến thắng tự dành cho mình tính chính danh trong việc quản lí đất nước. Cậy là có công cứu nước, họ buộc cộng đồng mãi mãi mang ơn và tự cho mình có toàn quyền bóc lột đàn áp dân chúng.

  Bởi Admin
  07/08/2013
  0 phản hồi

  Thời vua Trần Dụ Tông là thời kỳ bắt đầu suy sụp của nhà Trần, và cũng chính lúc này thầy Chu Văn An dâng Sớ xin vua Trần Dụ Tông chém 7 tên gian thần, để mong cứu vãn nhà Trần. Như đã nói, chính sử không nêu nhưng trong dân gian vẫn truyền tụng nhiều.

  Bởi Admin
  01/03/2013
  0 phản hồi
  danluan_b0133.jpg

  Đúng là không ai lường được chữ... ngờ. Các ông không ngờ dân nó "suy thoái" đến mức hăng hái bất chấp cả tháng giêng, lễ tết để mà quyết liệt thực thi cái quyền dân chủ (thật ) của mình trong việc góp ý cho đảng của các ông. Các ông không ngờ những nhân sỹ tri thức, những đảng viên cộng sản (không màng bổng lộc trước mắt, cái sổ hưu dối già...) đồng loạt mạnh mẽ lên tiếng đòi sửa đổi. Ác một nỗi, chúng cứ đòi xem lại cái quyền các ông tự xưng là xứng danh đại diện gần trăm triệu thần dân để cai trị dân tộc này. Và các ông nhận ra tiếng nói những hạt giống đỏ của mình - những phó giáo sư tiến sỹ, viện trưởng lý luận, phó ban tuyên giáo... không có chút mảy may uy lực để buộc cái số đông những con người kia từ bỏ ước mơ được tự do sống cho ra con người. Và thực sự các ông đã sợ. Sự sợ hãi xui khiến các ông đi tìm lá chắn, chẳng ở đâu xa, đầy ra đấy những nô bộc đang nhận sự ban phát quyền lợi từ các ông đang sẵn sàng che chở. Các ông đã trơ tráo đồng thuận với nhau tự nhận mình là những hạt giống tinh hoa, những biểu tượng đạo đức khả kính để quy chụp những nhân tố khác chính kiến là những hạt giống hư hoại, suy thoái... cần phải loại bỏ.

  Bởi Admin
  29/12/2012
  0 phản hồi
  2.jpg

  Cùng bảo vệ tổ quốc / Anh, nhà nước ghi ơn / Tôi vùi thây hải đảo / Xót xa và tủi hờn

  Bởi Admin
  05/01/2011
  0 phản hồi

  Ngay năm 1290, sử đã chép có nạn đói lớn, mỗi thưng gạo giá đến một quan, nông dân nhiều người phải bán ruộng đất và bán vợ con làm nô tì. Sau khi đã ra sức tham gia kháng chiến trong quân đội hay trong dân quân, người nông dân thấy đời họ không được cải thiện mà lại còn bị bóc lột hơn xưa, họ rất lấy làm bất bình mà đã rục rịch phản đối. Không thể dùng ngay thủ đoạn khủng bố, Trần Khâm lại nghĩ ngay đến việc dụng binh đối với các nước nhỏ láng giềng để đánh lạc hướng bất bình của nhân dân