nhà thờ đức bà

 • Bởi Đa Nguyên
  09/03/2015
  0 phản hồi

  Sáng 8-3, khoảng hơn 10 người Dân oan trong đó có bà Trần Thị Hài và bà Trương Thị Quang đã đến trước công viên nhà thờ Đức Bà căng biểu ngữ để kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3.

  Trên FB của nickname Moi Tam Cao có lưu truyền một đoạn video cho thấy những người phụ nữ này đã căng những biểu ngữ có đề:
  "Chí khí kiên cường chống giặc phương Bắc của Hai Bà Trưng đời đời bất diệt"

  "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"

  "Diệt giặc nội xâm là trách nhiệm của mỗi người, nghĩa vụ của toàn dân"