Nguyễn Văn Hiện

 • Bởi Hồ Gươm
  24/01/2013
  0 phản hồi
  cac_dong_chi._x.jpg

  Trong cuộc tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ ngày 01/12/2012. TBT Nguyễn Phú Trọng lại nói:“Kỷ luật mà không tính kỹ nó đẻ số ra, mai kia lại ân oán, thù oán đối phó lại mà thành phe phái thì nội bộ nó rối” (Petrotimes 08/12/2012).
  Những lời phát ngôn như trên, có một sức mạnh ghê gớm, nó vô hiệu kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước. Đã tạo nên các . . . Đồng chí X', cổ vũ cho hành vi lợi dụng chức vụ để phạm tội, nếu như có bị truy cứu thì chỉ cần “Nhận trách nhiệm” là xong. Phải chăng đây cũng là biểu hiện của một loài “Sâu”?

  Bởi maihoald
  23/01/2013
  0 phản hồi
  Chủ đề: Kinh tế

  Bài học cho các chủ doanh nghiệp trong kinh doanh. Hãy cẩn thận và cảnh giác khi hợp tác đầu tư

  Bởi Admin
  14/09/2011
  1 phản hồi

  Nhìn lại lịch sử vẻ vang của ngành TAND 66 năm qua, trong mọi thời kỳ của Cách mạng Việt Nam, ngành TAND đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần xứng đáng vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.