Nguyễn Văn Bảo

 • Bởi Admin
  15/10/2017
  0 phản hồi

  “Ông bà ở đây là TINH HOA. Dịch vụ phải ngang tầm thế giới. Chúng tôi làm dịch vụ phi lợi nhuận. Tiền thu được trả hết cho bọn ng mẫu. Có lờ lãi d’ gì đâu mà to mồm. Ko thích tinh hoa thì cút mẹ mày đi. Ngáo ngơ ông bảo ca gọi lên hỏi tội gây rối. Sướng d’ biết đằng sướng”

  Bởi Admin
  22/08/2017
  2 phản hồi

  Loại phải khai thác rồi mới bán như than, dầu phần đã cạn kiệt, phần hiện nay càng đào càng khoan càng lỗ vì giá bán không đủ bù chi phí. Thế mới buồn. Khéo ngân sách lại phải bù lỗ cho bọn đào mỏ.