Nguyễn Trung Thành

 • Bởi Admin
  24/10/2014
  26 phản hồi

  Là một tri thức có tư duy độc lập say mê nghiên cứu lý luận, sau khi bức tường Berlin sụp đổ cuối năm 1989, hàng lọat nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan vỡ rồi Liên Xô tan tành, Lê Hồng Hà không còn tin ở chủ nghĩa Mác – Lê, ở nền chuyên chính vô sản, ở nền tòan trị độc đảng phi dân chủ, ông quan tâm đến những ý kiến giải trình về vụ án của ông Hòang Minh Chính, người được coi là cầm đầu trong vụ án ‘Xét lại chống đảng’, rồi đồng tình sâu sắc với ông Nguyễn Trung Thành là dứt khóat phải minh oan cho tất cả các anh chị em bị coi là tội phạm trong vụ án đó.

  Bởi Admin
  18/10/2014
  0 phản hồi

  Điều quan trọng là NTT được Trần Đĩnh nói đến khá nhiều trong Đèn Cù. Thật rất hiếm trong đảng CS có một con người như vậy. Giữa một hồ đầy bùn vẫn giữ mình trong sạch. Con người có lương tri, không a dua theo quyền lực, danh vị, có lòng nhân ái sâu đậm, sống ngay thật, biết nhận ra sai lầm, hối hận và có ý chí sửa chữa sai lầm. Tôi mong rằng với cuốn Đèn Cù, vụ án “Xét lại chống đảng làm gián điệp cho nước ngoài” sẽ không bị dìm chết trong quên lãng. Nó sẽ bật dậy sống lại trong dư luận xã hội, trong lương tâm của đông đảo đảng viên CS bình thường khi Đại hội XII đang đến gần. Không thể để chậm nữa. Cho dù phần lớn nạn nhân đã chết uất ức oan uổng. Chậm vẫn còn hơn không.

  Bởi Hồ Gươm
  20/09/2010
  0 phản hồi

  Lâu nay, công tác nhân sự của Đảng và cả bên chính quyền, đoàn thể, đều do các cấp ủy bàn bạc và quyết định. Việc đưa ra bầu chỉ là việc làm để chính thức hóa cho đúng quy định

  Bởi Admin
  09/09/2010
  4 phản hồi

  Chính sách đối ngoại sai lầm của TQ đã vô tình tạo ra mầm mồng cho một mặt trận thế giới đoàn kết chống TQ, và vô tình tạo ra chiều hướng các nước còn lại đoàn kết giúp đỡ và đến với Việt Nam (không phải Việt Nam muốn, và nếu có muốn, mà không có hành động hung hăng bành chướng sai lầm của TQ, thì cũng chưa/ không có được nhiệt tình của thế giới như vậy) Ta hoàn toàn không mong muốn có sự mâu thuẫn đối đầu thế giới như thế, song ta cũng không nên bỏ qua cơ hội ngàn năm trời cho có một đó để thông minh, khéo léo vận dụng phục vụ Dân tộc mình, Đất nước mình và phục vụ sự phát triển hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.