Nguyễn Trãi

 • Bởi Admin
  16/03/2014
  0 phản hồi

  Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh, một bậc chí sĩ sinh cuối đời Trần và đỗ đạt đời Hồ, sang Trung Hoa do chính sách bắt giữ và sử dụng nhân tài phương Nam của nhà Minh. Tương truyền, tại Ải Nam Quan, Nguyễn Phi Khanh dặn dò con trai không được quên nợ nước, và dòng suối nước mắt của hai cha con đã đọng lại thành giếng, gọi là Giếng Phi Khanh. Sau cuộc chia tay, Nguyễn Trãi theo phò Bình Định Vương Lê Lợi, dâng “Bình Ngô Sách” định kế phá giặc. Thái bình vãn hồi, ông lại trở thành nạn nhân của sự ngược đãi, mà đỉnh điểm là tội âm mưu giết vua, chịu hình phạt tru di tam tộc.

  Bởi Admin
  01/02/2012
  7 phản hồi

  Phim để kết lửng, người ta cũng không biết cái bà Thái hậu này có thay đổi hay không, nhưng chỉ biết là nhân vật chính quay về ở ẩn, hài lòng với ý tưởng cách mạng cải lương rằng “đã làm được việc tốt, mình đã không làm hại ai, còn ai làm hại ai thì đó không phải là chuyện của mình”.

  Bởi Admin
  29/09/2011
  1 phản hồi

  Ở đấy “từ các đại thần tổng quản, cho đến đội trưởng cùng các quan ở viện, sảnh, cục, phàm người có chức vụ coi quân trị dân, đều phải theo phép công bằng, làm việc cần mẫn, thờ vua thì hết trung, đối dân thì hết hòa, đổi bỏ thói tham ô, sửa trừ tệ lười biếng, bè đảng riêng tây phải dứt; thái độ cố phạm phải chừa” ( Quân trung từ mệnh tập).