Nguyễn Thị Thu Huyền

  • Bởi Trà Mạn
    04/07/2015
    2 phản hồi

    Kỳ thi "2 trong 1" thực sự là kỳ thi của quốc gia khi không chỉ có học sinh mà gần như cả nước ‘ngưng thở’ vì những căng thẳng lo lắng.