Nguyễn Thị Kim Anh

  • Bởi Đa Nguyên
    23/03/2016
    1 phản hồi

    Tất cả mọi người dân Việt Nam đều là đồng bào của nhau bất kể tôn giáo, tư tưởng, quan điểm…. Chỉ khi nào không còn sự phân biệt vùng miền, quê quán... thì việc hoà hợp hoà giải mới có thể trở thành hiện thực.