Nguyễn Thanh Phượng

 • Bởi Admin
  30/09/2011
  0 phản hồi

  So sánh 3 người con của ông Dũng, Tổng Lãnh Sự Seth Winnick tỏ ra có cảm tình với Phượng. Ông viết: “Phượng giống cha như đúc, và dường như trong ba người con ông thủ tướng, Phượng là người năng động nhất. Trong câu chuyện với chúng tôi, cô tỏ ra cởi mở, tò mò, và chăm chú. Rõ ràng cô là một người có tài.”

  Bởi Admin
  15/01/2011
  11 phản hồi

  Ông đã nói thẳng thắn về những thách thức của Việt Nam.

  Pages