Nguyễn Thanh Linh

  • Bởi Admin
    06/05/2011
    3 phản hồi

    Qua buổi trò chuyện trên mình có chút buồn mà là “buồn cười” thì đúng hơn, vì chỉ là sinh viên ký tên gửi kiến nghị thôi mà cũng làm cho công an phải theo dõi, rồi lo lắng gọi điện về cho trường. Chẳng lẽ lại giống như một câu chuyện kể là có một người làm nhiều điều ác quá nên gặp ai cũng tưởng là kẻ thù và sợ trả thù cả sao!?