Nguyễn Thành Công

 • Bởi Khách
  16/02/2020
  1 phản hồi

  Trong cương lĩnh của Đảng vào năm 1930 tuyên bố mục tiêu của cách mạng vô sản ở Việt Nam là “người cầy có ruộng”, đến nay chính thức bị xóa bỏ. Chúng ta biết rằng, để vận động nhân dân các nước nông nghiệp, Đảng Cộng sản đề ra cương lĩnh “người cầy có ruộng” thu hút lực lượng nông dân. Theo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo, xây dựng liên minh công nông đấu tranh xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nông dân vẫn tồn tại với tư cách một giai cấp, đương nhiên phải được bảo đảm quyền lợi bằng chính sách “người cầy có ruộng”, cho đến khi hoàn thành xây dựng chủ nghĩa cộng sản thì giai cấp nông dân mới tự tiêu vong. Chính quyền đã ban bố Luật đất đai, tuyên bố toàn bộ đất đai thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa cắt đứt hẳn quyền lợi hợp pháp của giai cấp nông dân bởi vẫn duy trì chính sách đền bù. Đến nay chính sách đền bù bị xóa bỏ, chỉ cần tuyên bố đơn giản: đất quốc phòng, đất vì lợi ích an ninh quốc gia và thu hồi, ai không châp hành thì đó là… thế lực thù địch, phải giải quyết bằng phương pháp mâu thuẫn địch-ta chứ không phải bằng phương pháp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

  Bởi Khách
  02/05/2018
  1 phản hồi

  Vào những năm 80 thế kỷ XX anh em chúng tôi nghĩ không thể nào cả nước xuống hố mãi được, nhất định phải đến lúc lên. Nhưng người lạc quan nhất cũng nghĩ phải vài trăm năm nữa điều đó mới xẩy ra, vì các triều đại phong kiến đều qua vài trăm năm mới suy tàn. Ai có thể tưởng năm 1991 Liên Xô, thành trì của phe XHCN lại sụp đổ tan tành? Mới đây thôi, Cuba bỗng nhiên thay đổi đường lối chiến lược? Bây giờ đên lượt Kim Jong-un! Thế thì sẽ đến Việt Nam thôi, không ai có thể cưỡng lại quy luật được. Tôi rất hi vọng sẽ đến lúc nhà nước thực hiện đề nghị của một luật sư: Chọn 30/4 là Ngày thống nhất đất nước, ngày đó không kỷ niệm rình rang, tốn kém mà dành để tưởng niệm những người đã hi sinh trong cả cuộc chiến, không kể là ở bên nào. Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cần dành cho các bà mẹ của cả hai bên. Vì những người bạc hết đầu nhất định phải suy nghĩ hơn hẳn suy nghĩ của Kim Jong-un!

  Bởi Khách
  26/12/2013
  3 phản hồi

  Thông thường khi một người đáng kính qua đời thì thân nhân cảm thấy đau đớn, thương tiếc. Nếu người đó có uy tín trong xã hội thì nhiều tầng lớp nhân dân sẽ thương tiếc như mất chính người thân của mình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi đã được rất nhiều tầng lớp nhân dân đến viếng với tấm lòng thành kính, chứng minh uy tín lớn lao của ông trong xã hội. Với các cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam thì niềm thương tiếc này còn sâu thẳm trong trái tim, không dễ nói thành lời.

  Bởi Khách
  07/09/2013
  32 phản hồi

  Trong những ngày nằm bệnh, ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản Việt Nam đã viết bức thư dài "kiểm điểm" lại cuộc đời mình. Ông kêu gọi xây dựng một đảng chính trị mới, gọi là đảng Dân chủ xã hội, nhằm làm đối trọng với đảng cộng sản, xây dựng nước Việt Nam theo hướng dân chủ. Bức thư của ông làm dư luận sôi động, có ủng hộ, có phản đối, đặc biệt ngay cả những người xưa nay chống cộng quyết liệt cũng phản đối. Để hiểu được tình trạng trên, có lẽ phải rà soát lại tư duy cực đoan trong đời sống xã hội Việt Nam.

  Bởi Khách
  04/07/2013
  41 phản hồi

  Trong một cuộc trò chuyện về dân chủ, có người hỏi: Có thể trông chờ gì vào những người chống cộng quá khích ở nước ngoài không nhỉ? Câu hỏi đưa đến cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến rất khác nhau. Tôi chỉ là người "nghe hơi nồi chõ" cuộc trao đổi theo kiều "trà dư tửu hậu" này nhưng sẵn bút, giấy và lại còn biết chũ nữa nên tạm ghi lại dăm ý kiến để ai đó thích thì đọc chơi cho biết.

  Bởi Khách
  11/06/2013
  5 phản hồi

  Người xưa nói “Còn là hòn đất, mất là cục vàng”, con người thường hoài niệm về quá khứ khi muốn chối bỏ hiện tại. Nhưng cuộc sống vốn là dòng chảy liên tục, không đứt đoạn nên những hoài niệm, tiếc nuối về quá khứ không làm người ta mạnh lên trong hiện tại. Con người sẽ mạnh mẽ hơn nếu biết chắt lọc quá khứ thành những kinh nghiệm, bài học cho hiện tại và tương lai.

  Bởi Khách
  24/05/2013
  4 phản hồi

  Ngày 16/5/2013, tòa án Long An kết án Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với tội danh chống nhà nước XHCN Việt Nam đã làm dấy lên một phong trào ủng hộ các em trong dư luận. Những người ủng hộ tuyên bố các em vô tội, đề nghị nhà nước hãy trả tự do cho các em. Các em là người nêu cao khẩu hiệu “Tàu khựa cút khỏi biển Đông” và “Đi chết đi đảng cộng sản bán nước”. Trước tòa, các em dõng dạc tuyên bố các em là những người yêu nước, đang muốn thức tỉnh đồng bào bảo vệ Tổ quốc, yêu nước thì không có tội.

  Bởi Khách
  07/05/2013
  18 phản hồi
  saw_and_rope.jpg

  Mũi nhọn cần tập trung tiến công trong giai đoạn này là các nhóm lợi ích đang lũng đoạn đảng và đất nước.

  Bởi Hồ Gươm
  05/05/2013
  7 phản hồi

  Ý thức rằng chúng ta cần đoàn kết để có sức mạnh lật đổ một bạo quyền nhơ nhớp, tham nhũng, lưu manh, nhưng thú thực tôi không thể đoàn kết với những người có đầu óc như Tướng Vĩnh. Tôi triệt để chống lại những kẻ tòng phạm dựng lên một Nhà Nước chuyên chính, mà nhất định không chịu nhận lãnh trách nhiệm của mình, lại còn tuyên dương kẻ ác như Cha Già Dân Tộc. Đó là quyết tâm của tôi; chứ không phải quá khích! Mong bạn Nguyễn Thành Công hiểu như vậy để chúng ta có thể bắt tay nhau trong hành trình giải phóng dân tộc mau chóng thoát ra khỏi tình cảnh nô lệ Tầu do bọn cầm quyền, hậu duệ của ông Hồ, tiếp tục bán nốt phần đất còn lại của cha ông chúng ta.

  Bởi Khách
  30/04/2013
  58 phản hồi

  (Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc).