Nguyễn Ngọc Trân

 • Bởi Trà Mạn
  15/04/2015
  0 phản hồi

  Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng bí thư dẫn đầu vừa thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7 đến 10.4.2015. Các phương tiện truyền thông đại chúng khẳng định kết quả tốt đẹp của chuyến thăm và các nhận thức quan trọng, các phương hướng, biện pháp quan hệ song phương đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng.

  Bởi Admin
  22/11/2010
  1 phản hồi

  Nếu nói đại biểu quốc hội không nên góp ý vào những vấn đề không thuộc chuyên môn gốc của họ, thì cũng nên xem xét lại các lãnh đạo cấp ủy đang điều hành một đất nước, điều hành một tỉnh mà chẳng mấy ai có chuyên môn gốc ngoài "làm cách mạng".

  Bởi Admin
  22/11/2010
  1 phản hồi
  tauHoaSen_271009a.jpg

  Sự rõ ràng và minh bạch là cần thiết để củng cố sự tin tưởng của xã hội nói chung rằng trong cách tính “tài sản trên sổ sách” không có bất kỳ một sự khuất tất hay sự gán ép nào.