Nguyễn Ngọc Sự

 • Bởi Khách
  15/01/2014
  0 phản hồi
  Chủ đề: Kinh tế

  Trước đây, nếu hạch toán lãi vay vào báo cáo tài chính thì Vinashin sẽ lỗ, nhưng sau khi được xoá lãi vay thì báo cáo tài chính đã không còn âm nữa mà dương lên rất nhiều.

  Bởi Khách
  14/12/2010
  3 phản hồi
  Chủ đề: Kinh tế

  Nếu dồn Vinashin vào cảnh vỡ nợ, phá sản, các ngân hàng chủ nợ 600 triệu USD cũng không thu được đồng nào. Theo hợp đồng, không có cam kết về việc Vinashin vỡ nợ thì chủ nợ thu được gì. Họ cũng mất hết. Như vậy, hai bên đều cùng thiệt.

  Bởi Admin
  22/11/2010
  3 phản hồi

  Tổng số nợ sau khi tái cấu trúc đợt 2 là 53.054 tỷ đồng, sao ông Sự nói “tổng số nợ xuống còn hơn 40 .000 tỉ đồng” và cũng không thấy các báo hỏi cho rõ.

  Bởi Khách
  20/05/2010
  0 phản hồi

  Về Thông báo kết quả xem xét đơn tố cáo số 3726/DKVN-TTr ngày 5/5/2010 do ông Nguyễn Ngọc Sự – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký gửi người cáo, BBT chúng tôi đánh giá đây là một thông báo sơ sài, có biểu hiện bao che của cá nhân ông Sự trong khi lại nhân danh Tập đoàn, không tập trun