Nguyễn Minh Triết

 • Bởi tqvn2004
  07/07/2009
  0 phản hồi

  Tuy nhiên, đến giờ phút này, những kiến nghị của các bạn thanh niên trong Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ vẫn không hề nhận được hồi âm tích cực từ phía Nhà nước. Đã vậy, trang thông tin điện tử của Tập Hợp - www.thtndc.org – là tiếng nói của các bạn trẻ yêu nước, là nơi trình bày các ý kiến đóng góp cho nền dân chủ nước nhà, lại bị ngăn chặn ở Việt Nam. Điều này không những đã chứng tỏ sự thiếu thiện chí đối thoại mà còn là một việc làm vi hiến của Nhà nước vì đã vi phạm quyền tự do thông tin của nhân dân.

  Bởi tqvn2004
  26/06/2009
  0 phản hồi

  Nhập nhằng giữa các vai trò và tranh thủ quảng cáo! Chắc báo chí cách mạng muốn tạo hình ảnh những ông vua vi hành tìm hiểu cuộc sống của nhân dân ngày xưa đây!

  Pages