Nguyên Lý Tương Đương

 • Bởi Trường Lâm
  11/12/2015
  18 phản hồi

  Tóm lại, công việc mà Einstein đã thực hiện vào năm 1905 là thống nhất toàn vẹn ngành vật lý trên một khía cạnh: phổ quát hóa tính tương đối cho tất cả các luật vật lý.

  Bởi Trường Lâm
  09/12/2015
  9 phản hồi

  Các ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá của Einstein thường nảy sinh bằng một hình ảnh trong đầu, và ông thường vận dụng trí tưởng tượng như thế để kiến tạo ra các cơ sở lý thuyết vật lý của mình. Einstein kể lại khi đang ngồi viết bài tại văn phòng cấp bằng sáng chế ở Bern, tự nhiên có một ý nghĩ ngộ nghĩnh đến với ông. Nếu một người đang sửa mái nhà bị trợt chân té, lúc đang rơi anh ta không cảm nhận được trọng lượng của mình nữa. Ông gọi đấy là cái ý tưởng làm vui sướng nhất đời mình.