Nguyễn Huy Canh

 • Bởi Admin
  02/03/2013
  13 phản hồi

  Tôi tin chắc rằng, với tư tưởng đó, TBT sẽ tránh không nhận phải những lời trách móc nặng nề như là hồ đồ; Chắc cũng sẽ tránh không bị phản ứng dữ dội về trường hợp cho đuổi việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên; cũng như những tuyên bố ngửa bài trước đó của ông Phan Trung Lí không bị coi là trò bỡn cợt cử tri…

  Bởi Admin
  16/11/2012
  4 phản hồi
  20120516165959_lad.jpg

  Tôi đã nhìn thấy ở Thủ tướng Dũng tài năng, có đóng góp cho đất nước này trên cương vị Thủ tướng bên cạnh một số yếu kém nhìn thấy rõ liên quan đến vấn đề tự do báo chí, nhân quyền; đó là cách hành xử của Thủ tướng đối với cá nhân Cù Huy Hà Vũ, với một số nhà bất đồng chính kiến có cái gì đó hẹp hòi, chưa nhân văn. Thủ tướng còn thiếu quan tâm đã để cho các phiên tòa có tính chính trị đã công bố là xét xử công khai nhưng lại để công an ngăn cản, bắt bớ người dân tới tham dự một cách thô bạo, vi Hiến.

  Bởi Admin
  16/02/2012
  7 phản hồi

  Lộ trình đó là gì? Trước tiên Đảng cần phải từ giã mọi tư duy nhất nguyên luận để đến với tư tưởng đa nguyên hóa đời sống thực tiễn trong triết học. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh đến vai trò không thể thay thế được của triết học: mỗi khi đời sống lịch sử của một dân tộc, hay một thời kì của nhân loại bị khủng hoảng thì chúng ta lại phải cần đến sự dẫn đường của triết học. Không có một tư tưởng triết học mới phù hợp với thực tiễn nước nhà đang vận động theo xu hướng, xu thế đa nguyên soi đường chúng ta sẽ không thể tiến lên nổi một bước nào về phía trước.

  Bởi Admin
  09/01/2012
  2 phản hồi

  Chính cái hình thức, hình thái của thể chế này đã làm cho quyền lực và phẩm chất tham, sân, si trong mỗi thực tại người không bị giới hạn, không bị kiểm soát là nguyên nhân cơ bản-đầu tiên và cuối cùng, của những hư hỏng của con người, của quan chức. Lã thị Kim Oanh, Nguyễn Trường Tô, Phạm Thanh Bình, Sầm Đức Xương và nhiều quan chức khác không phải là những con ngườu xấu xa. Họ chính là những biểu hiện mạnh mẽ của tồn tại trong ý chí, trong khát vọng, và trong hành động sờ nắm được của cuộc sống. Tiếc rằng thể chế của chúng ta đã không cho họ những công cụ vật chất đủ mạnh để ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn ở con người hiện đại trong họ ngoài những lời dăn đạo đức như những lời du của quá khứ vọng lại.

  Bởi Admin
  25/11/2011
  5 phản hồi

  Đây là cốt lõi của v/đ cần giải quyết, nhưng tiếc rằng ông đã không làm được, không đưa ra được một dự án chính trị khả dĩ đáp ứng yêu cầu đó của thời đại ngoài nội dung cho rằng Đảng, nhà nước là 2 thực thể riêng biệt, và do đó chức năng, nhiệm vụ của nó cũng phải rõ ràng, riêng biệt theo qui định của hiến pháp (không chồng chéo như hiện nay). Cùng với điều đó là những lời kêu gọi sáo mòn Đảng phải thực hành dân chủ, phải tự do ngôn luận, tự do báo chí, phải minh bạch, gương mẫu và trí tuệ.v.v.

  Bởi Admin
  28/09/2011
  0 phản hồi

  HP đã được chúng ta quan niệm như thế nào? Đó là bộ luật gốc, luật mẹ, luật cơ bản và có hiệu lực pháp lí cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác không được trái với nó. Đó là một hệ thống những qui định về bản chất nhà nước, chế độ chính trị-kinh tế-xã hội; những qui định về quyền và nghĩa vụ công dân… Đó là những quan điểm đúng về HP, nhưng tôi cho rằng chưa đầy đủ, chưa đi vào thực chất cốt lõi của nó. Nếu không có một lí thuyết về HP dẫn đường, soi sáng những vấn đề, những nhu cầu của xã hội, cái logic vận động của đời sống hiện thực thì tôi e rằng lần sửa đổi HP này vẫn chưa thể đáp ứng được tâm nguyện và ước vọng sâu xa của nhân dân.

  Bởi Khách
  08/09/2011
  10 phản hồi

  Phải chăng, sửa đổi HP là cơ hội (trăm năm có một) để vừa tránh được sự tan nát của ĐCSVN (trong đổ máu) vừa bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, vừa mang lại dân chủ ôn hòa cho Dân tộc Việt Nam?

  Có đáng tiếc không, khi một lần nữa chúng ta nhắc lại: Dân tộc Việt Nam đã bỏ qua nhiều cơ hội để làm cho đất nước trở thành một Quốc gia: DÂN CHỦ - VĂN MINH - DÂN MẠNH - NƯỚC GIÀU?

  Bởi Khách
  04/09/2011
  1 phản hồi

  Sau hơn 50 năm đất nước đã có nhiều thay đổi lớn, cấu trúc đó đã trở thành giáo điều trước xu thế dân chủ hoá đời sống xã hội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - chính trị ngày càng mạnh mẽ. Người dân, xã hội đã nhận thấy rằng cấu trúc quyền lực cao nhất của xã hội thì người dân nhất định phải được tham gia sinh hoạt chính trị, tham gia vào quá trình kiến tạo, hình thành cấu trúc quyền lực trên đây bằng lá phiếu của mình (đây là cốt lõi của chế độ dân chủ chính trị). Sự phát triển của nhu cầu trên càng bộc lộ sâu sắc sự bất cập giữa lý thuyết về quyền lực (khép kín) của Đảng và những quy định của Hiến pháp về dân chủ.

  Bởi Admin
  19/05/2011
  2 phản hồi

  Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của nhân dân, đó là một mệnh đề, một khẩu hiệu do Lê Nin đặt ra; khẩu hiệu được trương lên khi Đảng muốn lôi kéo nhân dân ủng hộ mình làm cách mạng, lật đổ chế đội cũ để chính quyền vào tay Đảng. Và khi chính quyền vào tay mình rồi thì các đảng viên đã trở thành những “ông quan cai trị” nhân dân… Bởi vì lãnh đạo Nhà nước là độc quyền của Đảng (Điều 4 Hiến pháp)

  Bởi Khách
  14/05/2011
  4 phản hồi

  Dân tộc VN mình với hơn 80 triệu, trí tuệ còn kém cỏi lắm, u mê và tăm tối. Vì vậy sự hiểu biết phần lớn còn theo kiểu a dua, dễ bị kích động, lôi kéo. GS Châu là một bộ óc siêu việt và vì thế nhời của ông nói ra về CHHV sẽ có hàng triệu triệu người hùa theo. Có thể một số tướng lĩnh, giáo sư, tiến sĩ của chúng ta cũng đã bị lôi kéo kiểu ấy. Thật là nguy hiểm cho niềm tin vào chế độ này.

  Bởi Admin
  25/04/2011
  3 phản hồi

  Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của nhân dân, đó là một mệnh đề, một khẩu hiệu do Lê Nin đặt ra; đó là khẩu hiệu được trương lên khi Đảng muốn lôi kéo nhân dân ủng hộ mình làm cách mạng, lật đổ chế đội cũ để chính quyền vào tay Đảng. Và khi chính quyền vào tay mình rồi thì các đảng viên nghiễm nhiên trở thành những ông quan chế ngự cách mạng, cai trị nhân dân…

  Bởi Admin
  30/03/2011
  12 phản hồi

  Xin nhớ rằng ông An đã từng ở cương vị uỷ viên bộ chính trị và chủ tịch quốc hội. Đó là lợi thế để ông ta có thể nói về lỗi “hệ thống”. Nhưng cái khó của ông An là trước đây đã… thề trung thành với Mác Lê, và trung thành với mục tiêu XHCN. Tuy rằng nay ông có thể huỷ lời thề, vứt thẻ đảng… nhưng cần cân nhắc làm như vậy có lợi cho đấu tranh dân chủ hay không. Xin dành quyền này cho ông An. Chỉ biết rằng sau khi ông vạch ra lỗi hệ thống và đòi sửa cơ bản hiến pháp (không khác viết mới là bao), “đảng ta” vẫn phải mời ông dự đại hội, quốc hội… như tiêu chuẩn một lão thành cách mạng. Bài của ông, mọi báo lề phải đều có thể đăng, tha hồ phát tán mà chẳng ai nào dám hạch sách, doạ dẫm…

  Bởi Admin
  24/03/2011
  14 phản hồi

  Hai mươi hai trí thức hàng đầu của đất nước trong cuộc hội thảo gần đây (do cựu phó thủ tướng Trần Phương chủ trì), cũng như nhiều chính trị gia khác đã ĐÚNG khi cho rằng chính yếu tố lạc hậu của hệ thống chính trị là rào cản lớn nhất của quá trình phát triển đất nước và xã hội. Cái mà cựu chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An thẳng thắn gọi đó là “lỗi hệ thống”. Đây mới là điểm nghẽn, là điểm cần đột phá có tính chiến lược và tính thời đại phải có các phương án giải quyết. Tiếc rằng ông (Nguyễn Văn An) cũng như nhiều chính trị gia khác đã không đưa ra được những dự án tích cực, phù hợp với sự vận động của thực tiễn chính trị nước nhà.

  Bởi Admin
  11/06/2010
  4 phản hồi

  Nhà nước là quyền lực của nhân dân. Đảng cần phải đổi mới phưng thức lãnh đạo đối với Nhà nước. Trước hết bỏ ngay cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý. Bởi trong cơ chế này Nhà nước hầu như chỉ còn có chức năng quản lý là chính. Chức năng quyền lực của nó bị trở nên mờ nhạt. Những kẻ bảo thủ, cơ hội trong bộ máy Đảng sẽ lợi dụng sự không rõ ràng này mà tha hồ chuyên quyền độc đoán. Họ sẽ là những ông vua con ở các vùng. Đó là điều mà Đảng và dân tộc ta không muốn.