Nguyễn Hữu Lễ

 • Bởi tqvn2004
  26/08/2009
  1 phản hồi

  Thành phần được phỏng vấn thì đơn điệu, một chiều, cùng phe cánh. Cho nên, at best, có thể gọi là "Một nửa sự thật về HCM" thì đúng hơn. Những công lao của ông HCM trong sự nghiệp cứu nước hoàn toàn không được đề cập đến.

  Bởi tqvn2004
  18/07/2009
  38 phản hồi
  Chủ đề: Lịch sử

  Xin mời độc giả Dân Luận xem và đánh giá bộ phim "Sự thật về Hồ Chí Minh" do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thực hiện với chi phí 200 ngàn USD