Nguyễn Hoàng Khanh

  • Bởi Admin
    31/08/2015
    2 phản hồi

    Xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả những dòng tâm sự của thầy giáo Nguyễn Hoàng Khanh về cái thời cuộc nhiễu nhương đang đày ải biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam từ ngày "Cách Mạng Mùa Thu" đến nay.