Nguyễn Đức Minh

 • Bởi Admin
  28/11/2018
  2 phản hồi

  Sáng nay Vnexpress lên bài Giám sát vốn Nhà nước tại doanh nghiệp – Nhiệm vụ bất khả thi, tổng kết lại thì có đến 50% các doanh nghiệp nhà nước vi phạm quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công khai thông tin. (2) Nhưng không ai bị xử lý. Vì sao vậy? Vì pháp luật (Nghị định 81) thiếu một quy định: Doanh nghiệp nào không tuân thủ nghĩa vụ công khai thông tin thì Chủ tịch Hội đồng thành viên bị cách chức. Mình có thể ngồi kể được hàng trăm ngàn ví dụ trường hợp cán bộ vi phạm quy định của pháp luật, nhưng không bị xử lý, đơn giản vì không có quy định của phần riêng đó.

  Bởi Admin
  16/03/2018
  0 phản hồi

  Có thể minh hoạ như sau: Bạn đi mua 20 bông hoa về tặng 20 bạn gái trong lớp nhân ngày 8/3. Bên đã trả tiền và hẹn sáng hôm sau đến lấy hoa. Sáng hôm sau người ta chỉ giao được cho bạn 19 bông. Rõ ràng là bạn cần đúng 20 bông hoa, chứ không phải 19 bông, vì chẳng nhẽ tặng 19 bạn gái, còn một bạn không có hoa. Vậy bạn yêu cầu và bên cửa hàng cũng đồng ý trả lại tiền cho bạn, bạn không lấy hoa nữa mà đi cửa hàng khác. Việc này hoàn toàn hợp pháp.

  Bởi Admin
  09/10/2017
  0 phản hồi

  Nếu ai đó đọc báo cáo tài chính của Tổng Công ty Đường sắt Việt nam (ĐSVN) sẽ thấy năm nào đơn vị này cũng kinh doanh có lãi (100-200 tỷ). Mà lãi thì có cơ sở để tăng lương cho cán bộ, lãnh đạo công ty không bị nhắc nhở, kỷ luật, thậm chí còn được khen thưởng.