Nguyễn Đức Bách

 • Bởi Admin
  05/10/2010
  0 phản hồi

  Chẳng lẽ những ý kiến không giống Đảng đều thuộc lực lượng chống đảng, là đối tượng đấu tranh, là kẻ thù của đảng? Như vậy, thưa ông Nguyễn Đức Bách, có phải ông cùng với đảng quan niệm Dân chủ là phải nói giống như đảng nói và chỉ được nói những điều đảng cho nói, đảng muốn nghe?

  Bởi Admin
  04/10/2010
  1 phản hồi

  Với sự đặc thù của chế độ chính trị ở nước ta hiện nay là có duy nhất một đảng lãnh đạo, một quan điểm của công dân muốn trở thành chủ thuyết phát triển cho quốc gia (điều hoàn toàn chính đáng) chỉ có thể thông qua con đường góp ý cho Đảng. Bất kỳ niềm ưu tư nào của công dân về con đường đi tới của đất nước đều là những điều đáng quý. Một chính đảng tự tin, chắc chắn về chủ thuyết của mình hẳn sẽ không bao giờ ngại ngần mở một diễn đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để sẵn sàng tranh luận với bất kỳ quan điểm nào khác trên các cơ sở của khoa học và thực tiễn.

  Bởi Admin
  04/10/2010
  17 phản hồi

  Có khá nhiều đảng viên “đáng bị treo cổ” trong Đảng ta hiện nay cũng làm ô danh Đảng, mất niềm tin của dân. Dù không “vơ đũa cả nắm” thì toàn Đảng ta, trước hết là TƯ phải chịu trách nhiệm từng bước thanh trừ bọn đó ra khỏi Đảng để xử nghiêm theo pháp luật; dù hoàn cảnh cụ thể không “rập khuôn” như thời Lênin.

  Bởi Khách
  02/10/2010
  2 phản hồi

  Đọc bài của ông Nguyễn Đức Bách (Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện CNXH Khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) (1) mà tôi thấy buồn và tự nhiên cảm thấy ngứa tay, ngứa chân và ngứa cả... miệng, không viết không chịu nổi.

  Phải viết. Lẽ ra, bài viết này tôi nên gởi cho Vietnamnet, nhưng vì không tin Vietnamnet chịu đăng (dù không xin đồng nhuận bút nào), nên Dân Luận chiếu cố thân già này mà cho đăng để bà con cô bác bốn phương tám hướng cùng đọc và luận bàn thử nhé!