Nguyễn Đình Diệm

  • Bởi Mắt Bão
    02/11/2014
    5 phản hồi

    Sáng nay vào lúc 10h, hơn 60 người thuộc nhiều thế hệ có mặt tại nghĩa trang Lái Thiêu - Bình Dương nơi an nghỉ của Tổng thống Ngô Đình Diệm để tiến hành Lễ tưởng niệm nhân ngày mất của ông 2/11/1963.