Nguyễn Công Vượng

 • Bởi Admin
  28/04/2019
  3 phản hồi

  trên đất nước tôi đã tự bỏ trách nhiệm là một người con Việt. Họ bàng quan trước những gì diễn ra bởi với họ, tiền xăng có lên họ vẫn thừa để trả, thu phí bậy bạ bừa bãi cũng chả ảnh hưởng, điện cao nữa chả sao vì họ giàu!? Nhưng họ đâu biết thu nhập bình quân đầu người của ta có người ở quê thậm chí khó có được 5 triệu/1 năm!? Điều này chắc chắn.

  Bởi Admin
  08/05/2015
  5 phản hồi

  Sau lời khẳng định đó nhân dân cả nước nói chung và giới trí thức Hà Nội nói riêng đã khảng định nhóm Dư Luận Viên mặc áo đỏ in cờ Đảng là một tổ chức phản động có chủ đích! Chúng mượn việc bảo vệ Đất Nước, mượn việc Bảo Vệ chính sách đã làm tay sai cho Tàu. Bởi trận hải chiến Gạc Ma 14/3/1988 các lãnh đạo nhà Nước ta đã đồng ý cho xây tượng đài để tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh! Vậy nhưng một nhóm nhỏ lạc loài hậu sinh là DLV đã bội bạc với Tiền nhân đi trước! Đó hẳn là những loại giặc cần giệt trừ đầu tiên và tránh nhân rộng, xuyên tạc ý Đảng và mục tiêu đúng đắn của Đất nước ta trọng các bậc Trí Thức Sĩ Phu!