Nguyễn An Ninh

 • Bởi Hồ Gươm
  25/08/2011
  2 phản hồi

  Người ta có thể qua những câu chuyện mà tôi kể ở trên rút ra một kết luận: Trong nước này, vị trí của những con người có tinh thần tự do là trong nhà tù và nếu họ còn ở bên ngoài thì người ta sẽ làm cho họ chết đói. Và chính phủ ngạc nhiên trước việc những người trí thức ngay thật bước theo cách mạng, là vì cách mạng hứa hẹn với họ một xã hội mà ở đó nhân phẩm sẽ được tôn trọng và sẽ được giải phóng, và chỉ có trong cuộc tranh đấu trước sau như một chống lại các thế lực áp bức thì họ mới tìm được sự che chở nhân phẩm cho họ.

  Bởi Admin
  21/02/2010
  0 phản hồi

  Trong thời gian hoạt động ở Pháp, Phan Chu Trinh cũng trở thành hạt nhân của “Nhóm những người Viêt Nam yêu nước ở Pháp" được mệnh danh là “Ngũ Long” (gồm Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành).