Người Thép

  • Bởi Hồ Gươm
    18/05/2013
    0 phản hồi
    danluan_d0056.jpg

    Không biết có phải vì mọi ngành công nghệ trong xã hội đương đại đều tiến bộ, đã đưa nhân loại vượt qua không gian thời gian, đi sâu vào thế giới khoa học viễn tưởng để tìm hình ảnh siêu anh hùng làm khuôn mẫu cho đời sống. Hay chính bối cảnh nhiễu nhương tao loạn, thiếu vắng tự do-công lý-nhân quyền đang lan tràn trên khắp địa cầu, nên cõi người ta ước mơ được nhìn thấy siêu anh hùng xuất hiện cứu nhân độ thế, phá tan cường quyền tiêu diệt kẻ ác. Và phải chăng vì những lý do này, văn chương nghệ thuật bây giờ thường lấy hình ảnh siêu anh hùng làm chủ đề chính. Dù sao mặc lòng, xem "Iron Man 3" rồi, chắc chắn ai cũng mong có một Tony Stark xuất hiện "đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo.”