người tài

 • Bởi Admin
  19/09/2016
  0 phản hồi

  Ví dụ như với chế độ phong kiến, đảng cộng sản VN đã giữ lại cái tính cha truyền con nối như trên vừa kể và rất nhiều cái dở khác. Bề ngoài thì nói nhân dân là chủ, quan là đầy tớ của dân nhưng thực chất luôn luôn nhồi nhét vào đầu người dân cái ý tưởng quan là cha mẹ, dân là con cái trong nhà. Người dân khi nói về nội bộ đảng cũng hay dùng những từ vừa mỉa mai vừa bỡn cợt như “cung đình Hà Nội”, gọi bốn vị trí cao nhất là “tứ trụ cung đình”, con trai con gái dâu rể các ông Tổng bí thư, Thủ tướng là hoàng tử, công chúa, phò mã v.v…

  Bởi Cát Bụi
  08/08/2014
  6 phản hồi

  Khởi đi từ một tâm tình rất riêng tư, cuốn sách này đã khiến tôi phải suy nghĩ về những câu chuyện chung của chúng ta, cả trong quá khứ lẫn hiện nay. Trong bài này, tôi sẽ đề cập tới một vấn đề : cầu hiền và sử dụng năng lực trí tuệ.

  Bởi Mắt Bão
  08/03/2014
  4 phản hồi

  Ông cha ta ngày xưa định danh người có học, có tài, có đức lấy quốc gia dân tộc làm thượng tôn-người hiền tài, là nguyên khí quốc gia. Thời nay gọi là tầng lớp tinh hoa. Nếu tính số người Việt Nam có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, phó giáo sư ở các chuyên ngành khoa học, khoa học công nghệ và khoa học nhân văn thì chỉ tính riêng học vị tiến sĩ đã là “con số khủng long tiền sử” ở khu vực Đông Nam Á: 24 ngàn 300 người. Cũng đã có người đưa ra con số ngầm so sánh thực chất tiến sĩ giữa ta và Nhật Bản: tính từ hàm thứ trưởng trở lên, số tiến sĩ người Việt Nam cao hơn Nhật Bản những 5 lần! Quả là về số lượng, không chê vào đâu được, cao ngất nghểu.

  Bởi Admin
  06/12/2010
  0 phản hồi

  Chừng nào còn căn cứ vào bằng cấp thì bằng cấp Việt Nam còn vô giá trị. Càng bác nào coi trọng bằng cấp (ngoài mồm) thì chắc chắn bác ấy là bằng... không chính quy, hehe...

  Bởi Khách
  31/08/2010
  0 phản hồi

  Nay là lúc người trí thức Việt Nam cần đổi mới tư duy nhận thức, bớt đi phần duy cảm duy tình, tăng thêm phần duy lý logic, bớt tư duy định tính mà tăng tư duy định lượng, bớt phần sùng tín mê muội và thụ động của văn hóa Á Đông, tăng phần giác ngộ, khoa học và chủ động của văn hóa Ấn - Âu.

  Bởi Khách
  16/02/2010
  0 phản hồi

  Nguyên Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu trò chuyện với Đất Việt nhân dịp đầu năm mới, xung quanh vấn đề tập hợp, thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài ở Việt Nam.