người dân. chính trị

  • Bởi Trà Mạn
    02/04/2015
    1 phản hồi

    Có những câu chuyện tưởng đâu chỉ đọc thấy trong các cuốn tiểu thuyết cổ điển miêu tả thời kỳ phát triển hoang dã trong buổi đầu của chủ nghĩa tư bản nay lại thấy rải rác xuất hiện. Mô típ chung là sự bắt tay giữa chính quyền địa phương và các doanh nghiệp để tạo ra những lợi thế độc quyền, để ban phát những đặc quyền khó lòng tưởng tượng trong một xã hội bình thường.