ngu trung

 • Bởi Admin
  19/08/2012
  5 phản hồi

  Quan sát tình hình chính trị Việt Nam gần đây, chúng ta không thể không đặt câu hỏi: nhà cầm quyền tham nhũng, khinh rẻ dân chúng và khiếp nhược trước Trung Quốc đến như vậy mà tại sao dân chúng nói chung vẫn im lặng và một số không ít người vẫn tiếp tục ủng hộ họ?

  Bởi Admin
  01/02/2012
  7 phản hồi

  Phim để kết lửng, người ta cũng không biết cái bà Thái hậu này có thay đổi hay không, nhưng chỉ biết là nhân vật chính quay về ở ẩn, hài lòng với ý tưởng cách mạng cải lương rằng “đã làm được việc tốt, mình đã không làm hại ai, còn ai làm hại ai thì đó không phải là chuyện của mình”.

  Bởi Khách
  07/10/2010
  7 phản hồi

  Trước khi phản bác ông, tôi muốn nói rằng, trong cách nhìn của tôi, ông và một số vị là đảng viên ĐCSVN là những người có tấm lòng với Dân tộc, Tổ quốc. Tuy nhiên, tấm lòng này của các ông vẫn không thể nào làm một cái gì đó mang ý nghĩa thiết thực cho dân, cho nước. Tại sao?

  Bởi Khách
  13/08/2010
  0 phản hồi

  Nhân tài là "hành khất" cao cấp, "tôi trung" - "ngu trung" và "tôi tư"... những câu chuyện của Phát ngôn & Hành động tuần này có thể khiến người đọc trăn trở, xúc động, suy ngẫm...

  Bởi Admin
  23/05/2010
  2 phản hồi

  Có óc hoài nghi rồi vẫn chưa đủ, còn rất cần có dũng cảm khoa học, dám nói lên sự thật khoa học, dù sự thật này gây tổn thất lớn đến quyền lợi thiết thân của mình. Brunô, Galilê, Tư Mã Thiên…. Là những gương sáng ngời về dũng cảm khoa học. Dũng cảm khoa học khác với bảo thủ, ngu trung như thường thấy khi một hệ tư tưởng hết nhiệm vụ lịch sử. Trong xã hội cổ truyền ở nước ta, Chu văn An, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trường Tộ… tiêu biểu được về chống ngu trung đối với hệ tư tưởng chính thống khi nó đang còn thịnh trị cũng như lúc nó tàn tạ.