Ngọc Vinh

  • Bởi Admin
    10/01/2019
    0 phản hồi

    Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại là Do Thái.