Ngô Hoàng Minh

  • Bởi Admin
    14/02/2011
    1 phản hồi

    Vậy thì người Việt ở Vác sa va có nhiểu nhiều về luật pháp không? Tại sao họ cứ nhìn thấy công an là sợ hãi. Không biết là công an được thành lập ra là để phục vụ chúng ta à? (Khái niệm anh công an tốt). Còn thỉnh thoảng mình bị phạt do lỗi tại mình ... thì cứ chửi công an (Khái niệm thằng công an xấu). Nhưng người Việt cũng nên thông hiểu chút xíu về luật pháp để khỏi bị bắt nạt.