Ngô Bảo Châu

  • Bởi Khách
    16/04/2011
    0 phản hồi

    Thực ra, việc lên tiếng về những vấn đề hệ trọng của xã hội, là điều hiển nhiên của giới trí thức. Do vậy, khi đọc entry “Về sự sợ hãi” của Giáo sư Ngô Bảo Châu viết về phiên tòa xử công dân Cù Huy Hà Vũ, tôi không có “cảm xúc gì đặc biệt”