Nghiêm Văn Thạch

 • Bởi mình ên
  25/07/2010
  5 phản hồi

  “…dù ai hay liên minh nào nắm được bộ máy đảng, thì cũng chỉ nắm được phần trên và bề ngoài chứ không còn thực sự kiểm soát và điều động được đảng nữa…”

  Bởi Khách
  14/07/2009
  0 phản hồi

  Ngoài những chi tiết được đưa ra để tạo cảm tưởng là có một âm mưu nhưng không hề có một giá trị luân tội nào, như: ai đã hẹn ai hồi mấy giờ ở đâu, ai đã đưa cho ai máy ảnh và dặn chụp hình như thế nào, ai gọi điện thoại cho ai, gửi cho ai những gì v.v., tài liệu hoàn toàn rỗng. Thậm chí còn chứng tỏ các đương sự hoàn toàn vô tội và đã là nạn nhân của môt biện pháp tuỳ tiện.