Nghị sỹ Đức Martin Patzelt

  • Bởi Sapphire
    22/03/2016
    1 phản hồi

    Ông Martin Patzelt, nghị sĩ, thành viên Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội CHLB Đức, đã tới Hà Nội trong chuyến đi có mục đích tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh (blogger Ba Sàm) và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.