Nam Sa

  • Bởi Admin
    16/08/2010
    0 phản hồi

    Vì thế, Chính phủ Trung Quốc đã có chủ quyền không thể bàn cãi đối với Quần đảo Nam Sa. Một số quốc gia đã tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo này trên cơ sở rằng chúng nằm bên trong thềm lục địa hoặc vùng kinh tế đặc quyền của mình. Căn cứ theo luật lệ quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, quyền lợi hàng hải phải được dựa trên chủ quyền lãnh thổ từ xưa đến nay. Không một quốc gia nào được phép nới rộng chủ quyền biển của mình đến những vùng lãnh thổ của những quốc gia khác, và càng không được quyền xâm chiếm lãnh thổ của nước khác trên cơ sở khu vực kinh tế đặc quyền hay thềm lục địa. Nhìn chung, bất cứ hành động từ bất kỳ quốc gia nào liên quan đến những mõm đá, đảo hoặc bãi san hô trong Quần đảo Nam Sa về quân sự hoặc bất cứ hình thức nào, đều có nghĩa là đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.