muôn năm

 • Bởi Admin
  22/10/2014
  12 phản hồi

  Ở Việt nam, về mặt lý thuyết Quốc hội là cơ quan dân cử có quyền lực cao nhất. Tuy nhiên việc Quốc hội Việt nam chỉ là vật trang trí mang tính hình thức, một cơ quan nhằm hợp pháp hóa cái gọi là nghị quyết của Đảng CSVN. Đây cũng là hậu quả của cơ chế đảng cử dân bầu từ nhiều chục năm qua ở Việt nam, dẫn tới việc tất cả đại biểu Quốc hội không phải là những người do ý nguyện của người dân lựa chọn.

  Bởi Khách
  31/08/2014
  7 phản hồi

  Ơ, mà tại sao họ phát triển !? Tại vì họ biết sử dụng chất xám, trí thông minh, óc sáng tạo, tài khéo léo..., biến những thứ tưởng chừng như vô ích, vô dụng thành hữu ích, hữu dụng! "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" là vậy! Cho nên, chất xám quyết định sự phát triển, rồi sự phát triển tác động lại chất xám, chứ sự phát triển không quyết định chất xám!

  Bởi Admin
  18/10/2012
  2 phản hồi

  Thôi thì thế này, hay là ta len lén ta thay “muôn năm” bằng “đến đâu hay đó,” chẳng phải là thức thời mà hợp lí hơn chăng?

  Bởi Admin
  05/03/2012
  0 phản hồi

  Cứ tiếp tục xuyên tạc lịch sử và đàn áp nhân dân đi, có vay ắt có trả, có công sẽ được ghi nhận, nhưng có tội trước sau sẽ bị lịch sử và nhân dân phán xét!

  Bởi Khách
  02/03/2012
  0 phản hồi

  Do việc nhận ra những khiếm khuyết của chủ nghĩa Mác - Lê Nin nên giờ đây việc kêt nạp đảng viên mới rất khó khăn. Đảng đã phải giao chỉ tiêu cho các tổ chức trong khối mặt trận, nhưng cũng chẳng ai muốn vào [trừ một số rất nhỏ], không ai dại gì mà đưa tay cho người khác trói. Vậy tại sao có rất nhiều đảng viên thoái hóa biến chất vẫn cố bám chặt lấy đảng? Vì nếu bỏ đảng họ sẽ hết lợi quyền. Tại sao vẫn có một số ít người muốn vào đảng? Đó là vì chỉ có đảng viên mới được cơ cấu vào các vị trí lãnh đạo, mới có lợi quyền. Đây chính là miếng pho mát trong cái bẫy chuột, chỉ vì tiền người ta mới vào đảng mà thôi [tôi xin lỗi những người đảng viên chân chính]. Nếu bây giờ bỏ quy định chỉ có đảng viên mới được cơ cấu vào những vị trí lãnh đạo tôi tin rằng kết nạp đảng viên mới sẽ vô cùng khó khăn. Không tin đảng cứ thử mà xem.