một cuộc đời

 • Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  1 phản hồi
  Chủ đề: 

  Những lời bình luận đổ dồn về từ khắp nơi trên thế giới khi có tin đồn Hồ Chí Minh qua đời. Các bài viết ca ngợi Hồ Chí Minh từ các thành phố lớn được tới tấp gửi đến và Hà Nội nhận được hơn 22.000 thông điệp từ 121 quốc gia chia buồn với nhân dân Việt Nam khi biết nhà lãnh đạo của họ qua đời. Một vài nước xã hội chủ nghĩa tổ chức tang lễ và có thể thấy trước được lời lẽ các bài điếu văn của họ là thiện chí.

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  0 phản hồi
  Chủ đề: 

  Không những không mở được đường tiến về Hà Nội, cuộc tiến công lại là một thất bại của các lực lượng Việt Minh và thực sự là một thất bại cá nhân đáng xấu hổ của Võ Nguyên Giáp – nhà chiến lược thượng hạng của Hồ Chí Minh. Mấy tuần sau đó, Bộ Tổng tham mưu bắt đầu suy tính lại cách đánh của mình. Tại một cuộc họp của các cán bộ cao cấp trong Đảng tổ chức giữa tháng 4, Hồ Chí Minh kêu gọi tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm từ những bài học vừa qua và chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới.

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  0 phản hồi
  Chủ đề: 

  Nhà nông học kiêm nhà báo Bùi Quang Chiểu, sau này là lãnh đạo của một trong những tổ chức đối lập chính của phong trào cộng sản của Hồ Chí Minh, kể lại rằng ông đã gặp Thành trong chuyến đi và hỏi tại sao một người thông minh như thế lại kiếm một công việc nặng nhọc như vậy. Thành chỉ cười và nói Thành muốn tới Pháp để tìm cách lật ngược quyết định của triều đình cách chức cha Thành.

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  0 phản hồi
  Chủ đề: 

  Nhà nông học kiêm nhà báo Bùi Quang Chiểu, sau này là lãnh đạo của một trong những tổ chức đối lập chính của phong trào cộng sản của Hồ Chí Minh, kể lại rằng ông đã gặp Thành trong chuyến đi và hỏi tại sao một người thông minh như thế lại kiếm một công việc nặng nhọc như vậy. Thành chỉ cười và nói Thành muốn tới Pháp để tìm cách lật ngược quyết định của triều đình cách chức cha Thành.

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  0 phản hồi
  Chủ đề: 

  Nhà nông học kiêm nhà báo Bùi Quang Chiểu, sau này là lãnh đạo của một trong những tổ chức đối lập chính của phong trào cộng sản của Hồ Chí Minh, kể lại rằng ông đã gặp Thành trong chuyến đi và hỏi tại sao một người thông minh như thế lại kiếm một công việc nặng nhọc như vậy. Thành chỉ cười và nói Thành muốn tới Pháp để tìm cách lật ngược quyết định của triều đình cách chức cha Thành.

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  0 phản hồi
  Chủ đề: 

  Lúc đó cái tên Hồ Chí Minh không được ai biết đến trừ một nhóm đồng bào của ông. Chẳng mấy ai trong số những người nghe Tuyên ngôn Độc lập hay những người trên khắp đất nước biết trước đây ông là nhân viên của Quốc tế Cộng sản III (một tổ chức cách mạng còn được gọi là Quốc tế III do Lê–nin, người lãnh đạo Bôn-sê-vích sáng lập hai mươi sáu năm về trước), và là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Giờ đây ông miêu tả mình là “một người yêu nước đã phụng sự đất nước từ lâu”. Trong một phần tư thế kỷ tiếp theo, nhân dân Việt Nam và thế giới đã có đánh giá đúng về ông.

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  0 phản hồi

  Trong ba thập kỷ, đã có những tranh luận về một câu hỏi bề ngoài có vẻ đơn giản về những động cơ xuyên suốt cuộc đời Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng. Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc hay theo chủ nghĩa cộng sản? Hình ảnh giản dị, vô tư của Hồ Chí Minh trước công chúng là chân thực hay giả dối?

  Bởi tqvn2004
  03/09/2009
  1 phản hồi
  Chủ đề: 

  Còn nói về giai đoạn ông cầm quyền trong thập niên 50 và 60 ở miền Bắc Việt Nam thì tôi cho rằng ông đã không có khả năng hạn chế những hành động cực đoan trong đảng và nhà nước vào thời gian Cải Cách Ruộng Đất và Nhân văn Giai phẩm. Vì thế, thành tích chung cuộc lại của ông Hồ Chí Minh với tư cách một nhà chính trị là khá phức tạp chứ không đơn giản như những gì người ta đưa ra.