mở miệng

 • Bởi Admin
  12/01/2012
  3 phản hồi

  “Cái khó nhất ở đây, theo ý của Bác Hồ, là “làm cho người ta mở miệng”. Hiện nay tiêu cực đang diễn ra rất phổ biến nhưng phát hiện, thanh trừ rất khó vì người ta không dám nói. Do đó phải tạo cơ chế để người ta mở miệng nhiều hơn là điều cơ bản và hết sức quan trọng để Mặt trận và cụ thể hơn là nhân dân góp sức phát hiện tiêu cực, tham nhũng. Nếu vẫn còn tâm lý “đấu tranh, tránh đâu” thì người ta không thể mạnh dạn tham gia được”.

  Bởi Admin
  19/07/2011
  0 phản hồi

  Mặc dù chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định dứt khoát từ hơn 60 năm trước như thế, mặc dù đã có chủ trương của đại hội Đảng lần thứ VI từ 25 năm trước như thế, nhưng mở miệng nói sự thật là cả một cuộc chiến đấu, trước hết trong nội bộ Đảng (bài này chủ yếu đề cập đến nỗ lực mở miệng của các đảng viên, bộ phận khó mở miệng nhất) vô cùng gian nan trầy trật và không ít hiểm nguy ngay cả đối với các cán bộ cao cấp.

  Bởi Admin
  02/05/2011
  0 phản hồi

  Tám người thì một người lưu vong, bốn người đã vào tù hoặc sắp vào tù!!! Xã hội văn minh thì ai cũng ao ước, nhưng chẳng biết đảng đưa xã hội Việt Nam đến dân chủ văn minh bằng con đường nào?

  Bởi Khách
  12/09/2010
  2 phản hồi
  3896638_1f917bba3b.jpg

  Do những di vật từ tiền sử để lại, cùng các truyền thuyết v.v. ta biết rằng tôn giáo – tín ngưỡng xuất hiện rất sớm, liên hệ với sự xuất hiện tinh thần của con người. Tín ngưỡng xuất phát từ những nhu cầu khám phá thế giới quanh mình, từ sức mạnh của thiên nhiên vượt qua khả năng và hiểu biết của con người, cũng như từ khi con người hiểu được sự tồn tại của cái „tôi” và giới hạn của sự tồn tại đó.

  Pages